• Elvira Hedenfalk

    Elvira Hedenfalk

    Doftguru

Ordet parfym och dess betydelse

Publicerad

Parfym har fått en viktig del av dagens samhälle men få är medvetna om ursprunget till dess namn. Ordet parfym härstammar från det latinska uttrycket "per fumum", vilket bokstavligen översatt betyder "genom rök".

Detta kan tyckas vara överraskande eftersom ordet "rök" kanske inte omedelbart förknippas med en doft som parfym. Men när vi granskar historien bakom parfymernas tillverkning får detta uttryck en tydligare mening.

Under antiken var tillverkningen av parfym en sofistikerad process som involverade användning av eld och rök. För att extrahera doftämnen, blommors essenser och andra naturliga ingredienser för att skapa en behaglig doft var man tvungen att använda sig av rökmetoder. Genom att bränna växter, trä eller olika substanser, kunde doftämnenna fångas upp och omvandlas till väldoftande essenser. Detta var det ursprungliga sättet för att skapa parfym och det var genom denna rökmetod som konsten att parfymera föddes.

Genom att använda röken, kunde man säkerställa att de doftämnen som fångades upp höll sig intakta och kunde användas för att framställa parfymer. Denna teknik var oumbärlig under antiken och användes i stor utsträckning för att tillverka dofter och parfymer till både vardagsbruk och vid religiösa ceremonier.

Med tiden har parfymindustrin förändrats och utvecklats avsevärt. Med framsteg inom teknologi och kemisk forskning har nya sätt att extrahera doftämnen uppstått. Idag skapas många dofter genom syntetisk produktion och laboratorieexperiment istället för genom rökmetoden från tusentals år sedan. Men trots förändringar i processen, lever minnet av ordet "per fumum" vidare och påminner oss om vårt ursprungliga sätt att skapa och uppskatta dofter.

Så nästa gång du applicerar din favoritparfym, ta en stund och reflektera över det latinska uttrycket "genom rök". Tänk på de gamla tiderna då parfymindustrin först började och hur långt vi har kommit sedan dess. Oavsett om det är genom rök eller moderna tekniker, finns det något magiskt med doftens kraft och dess förmåga att förmedla känslor och minnen.

  • Elvira Hedenfalk

    Doftguru